طراحی چت رومبستن اين پنجره [X]
قابل توجه اون دسته از دوستانی که بعد از فیلتر مشگل ورود دارن .دوستان بعد از هر فیلتر ابتدا اسم چت روم (جی وان)را در گوگل تایپ کنید بعد از باز شدن صفحه با کلیک بر روی اولین لینک وارد شوید بعضی از دوستان بعد از کلیک باز هم مشگل دارن و قالب بیرونیه روم را به صورت صفحه سفید دارن .تاریخچه و کوکی مرور گر خود ررا دیلیت بزنید و دوباره با همون روش تایپ اسم  (جی وان) به راحتی وارد شوید ..در صورت امکان با یک مرورگر جدید وارد شوید ..با تشکر